Ikke En Pind

Ikke en Pind udklækker og bygger fysisk visuel identitet for erhvervslivet. Nyskabende og unikt. Stort på messestanden, småt derhjemme eller omvendt. Projektkoordinering i praksis og detaljer, herunder sikkerheds- og myndighedsgodkendelse. Ikke en Pind udfordrer plejer og kommer med inputs til mediaplanen og holder foredrag om det der er skabt og giver kreativt mod til at gå imod strømmen.

Bag virksomheden Ikke en Pind står Jonas “Pindhund” Hallberg som kommer fra en selvskabt stilling som Kreativ TOP Chef i Skanderborg Festival Klub. Jonas sidder og har siddet med i en række bestyrelser og netværk bla. Europæisk Kulturhovedstad 2017 i Aarhus, Spillestedet Pumpehuset i København, Smukfest og Kulturnat Aarhus.

Arbejder du sammen med Ikke en Pind, bliver du hjulpet til at tænke anderledes og gøre op med “plejer” – hånd i hånd med nysgerrighed, brug af venner og et ægte engagement. Opgaven er pakket ind i et utraditionelt og sjovt forløb med seriøst fokus på eksponering, detaljer og kundens bundlinie. Det er mit personlige mål at udvikle og stimulere fantasien. Gøre op med plejer, udfordre det kendte og forfølge det unikke til konkrete målbare og ikke-målbare resultater.

Ikke en Pind concoct and build physical visual identities for the business world. Unique and innovative. Big on the exhibition stand, small at home, or the other way around. Project co-ordination in practice and details, including security and official approval. Ikke en Pind challenge the usual and produce inputs for the media plan, give lectures on productions and inspire creative courage to swim against the tide. Jonas “Pindhund” Hallberg is the brain behind the enterprise Ikke en Pind, and comes from a self-created position as creative TOP manager at Skanderborg Festival Club. Are you working with Ikke en Pind, you will be guided to think different and confront ‘the usual’ – hand in hand with curiosity, the use of friends and commitment. The task will be wrapped in an unconventional and fun process, with a sharp focus on presentation, details and the client’s bottom line. It is my personal goal to develop and stimulate imagination. Confront ‘the usual’, challenge the known and pursue the unique for specific measurable and non-measurable results.