Pop Op Bar

For Royal Unibrew byggede vi i 2012 Party in a box.
Et mobilt container setup bestående af 2 stk. 20f containere som opstilles i et V og hvor det åbne rum foran overdækkes af en sejl dug. Et enkelt, robust og råt fest setup i en unik stil hvor rusten jern møder slidt træ udført i håndværksmæssig høj kvalitet. Containerne og sejl dug er nemme at opsætte og flytte på kort tid i en Plug&Play løsning. Indretning og installationer blev gennemtænkt efter råd og erfaringer ud i praktisk opsætning og bardrift. Både professionelle og frivillige bartendere syntes om at arbejde i Party in a box. 

Containerne hejses med kæder på deres nøjagtige placering. Sejldug og master er fastgjort til containerne og med barduner fastgjort i jorden eller i mobil forankring. Alt opstillet i og omkring containerne kan nedpakket opbevares i containerne. Der var et krav fra Royal Unibrew som gik ud på at 3 brands skulle kunne være afsender på PoP OP baren. Det blev løst med håndlavede lyskasser hvor forsiden kunne udskiftes og en 1m lang mekanisk transportør der med de ønskede flasker skabte et unikt blikfang der sendt budskaber der blev snakket om og husket.
PoP OP baren bliver brugt hen over sommeren i det danske festival land.

In 2012 we built Party in a box for Royal Unibrew.
A mobile container setup consisting of 2 pcs. 20f containers are set up in a V, where a canvas covers the open space in front. A simple rugged and raw party setup in a unique style where rusty iron meets worn wood carried out in high quality craftsmanship. Containers and canvas are easy to set up and move in very little time in a Plug & Play solution. Arrangements and installations were carefully planed on the advice on and experience in practical setup and bar management. Both professional and volunteer bartenders liked working in the Party in a box. The containers are hoisted with chains in their exact location. Canvas and poles are attached to the containers and with guy ropes attached to the ground or a mobile anchor. Everything set up in and around the containers can be packed in the containers. It was a requirement of Royal Unibrew that 3 brands should be consignors of the PoP UP bar. It was solved with handmade light boxes where the front could be replaced, and a 1m long mechanical conveyor that created a unique eye-catcher with the desired bottles sent messages that were talked-about and remembered.
The PoP-Up bar is across the summer used in the Danish festival life.