Milk City

I Milk City på Højbro Plads kunne du i efterårsferien opleve den klassiske hvide mælk fra kartonen på morgenbordet på helt nye måder. Milk City var en fascinerende, urban mælkeby bestående af 5 huse, formet som mælkekartoner, opbygget af ca. 3500 mælkekasser. Kunstneren Jonas Pindhund Hallberg ideudviklede, koordinerede og stod sammen med Arla bag projektet om at skabe det grønne kunstværk på Højbro Plads midt i København i efterårsferien. Milk City havde i efterårsferien mellem 40.000 og 50.000 besøgende.

In Milk City on Højbro Plads you could in the autumn holiday experience the classic white milk from the carton on the breakfast table in entirely new ways. Milk City was a fascinating urban milk city, consisting of 5 houses shaped like milk cartons and made from approx. 3500 milk crates. The artist Jonas Pindhund Hallberg developed the idea, coordinated the project and in co-operation with Arla created the green artwork on Højbro Plads, at the centre of Copenhagen. Milk City had between 40,000 and 50,000 visitors in the autumn holiday.