Efter mange år med en unikt dekoreret Toyota Yaris fyldt med flotte fisk er det nu muligt at købe disse fisk og mange andre motiver fra webshoppen myowncar.dk
Her kan man afprøve sit favoritdesign på sin egen bil i den rigtige farve og stemme om det næste design til shoppen.

Motiverne er tilpasset det faktiske størrelses forhold så man som kunde får det rigtige billede af hvordan motiverne står til bilen og dens farve. Efter køb i webshoppen går der få dage før man modtager sin ordre. Herfra er der ikke langt til en unik tur i trafikken med et følge af smil og misundelige blikke.

Meget mere om designs og unikke biler på:

www.myowncar.euAfter many years with a unique decorated Toyota Yaris filled with beautiful fish, it is now possible to buy these fish and many other designs from the web shop myowncar.dk
Here you can try out your favourite design on your own car in the right colour and vote on the shop’s next design.

The designs are adapted to fit actual dimensions so the customer gets the right picture of how the designs look on the car with its specific colour. After purchase in the web shop it only takes a few days before you receive your order. From here it is not far to a unique ride in the traffic with an entourage of smiles and envious glances.

Much more about designs and unique cars on:

www.myowncar.eu