Johnson Control bad mig i 2011 løse en intern europæisk medarbejder dyst afviklet i Paris, med det formål at vise optimeret arbejdsgang, hold ånd og produktion af køleenheden kaldet Chillpac

I et forløb hvor smedene og deres chefer hver især blev udfordret personligt, fandt vi sammen med en instruktør frem til en præsentations formel og et teater og film manuskrift alle kunne stå inde for.

På fabrikken i Holme optog vi med et professionelt hold baggrunds filmen og instruerede skuespillet i den efterfølgende tid.

Holdet på 8 mand drog til Paris og repræsenterede Holme fabrikken i en konkurrence blandt 10 andre europæiske Johnson Control enheder og gik hen og vandt. Titlen betød en tur til Johnson Controls Hovedkontoret i USA hvor der blev optrådt for koncernledelsen. Men vigtigst af alt en stærk hold følelse og stolthed på fabrikken i Holme og for de 8 der begik sig og udfordrede sig selv. En oplevelse for livet.

For Ikke en Pind var det den første film produktionJohnson Control asked me in 2011 to resolve a European internal employee contest held in Paris, with the aim to demonstrate optimized workflow, team spirit and production of the cooling unit called Chillpac

In a scenario where blacksmiths and their bosses were each challenged personally. We found a presentation formula and a theatre and film script that all could vouch for with the help from an instructor.

At the factory in Holme we recorded the background film and directed the play in the subsequent time with a professional team.

The team of 8 men went to Paris to represent Holme factory in a competition among 10 other European Johnson Control units and won. The title meant a trip to Johnson Controls’ Headquarter in the United States where the play was performed for the group management. But most importantly, a strong team spirit and great pride at the factory in Holme and for the 8 who committed and challenged themselves. An experience for life.

For Ikke en Pind, it was the first film production