Fra ide til virkeliggørelse på 11 mdr. De 121 CAN SLEEP® blev opfundet over en fredags øl i 2004 af Stig Andersen og Jonas “Pindhund” Hallberg og fremstillet til brug for Danmarks Smukkeste Festival 2005. CAN SLEEP® var placeret som sixpacks tæt på festivalpladsen. Området havde egne toilet- og badefaciliteter. IKEA indrettede samtlige dåser med deres stilrene produkter. CAN SLEEP® blev lejet ud via Internettet efter »først til mølle« princippet og var væk på bare 40 sek. CAN SLEEP® nyheden præsterede at blive beskrevet i de største landsdækkende aviser, kom i TV-avisen og har vakt stor interesse blandt danske reklamebureauer. Royal Unibrew (Danmarks 2. største bryggeri) havde eneret på CAN SLEEP® i de første 5 år. Der har gennem tiden været mange henvendelser på Can Sleep fra ind og udland og rettigheder hertil. Smukfest har rettighederne til navnet og produktionen af Can Sleep i EU og USA Fakta: • 2,20 m (7.2 ft.) i diameter og 3,75 m (12.3 ft.) høj med indskudt hems med bekvemmelig plads for 2 overnattende personer. • CAN SLEEP® er med aflåselig dør, fast gulv og robust stige til hemsen. På hemsen er der udsigt til himlen fra ovenlys vinduet. Halvdelen af taget kan åbnes. Væggene er beklædt med folie i stuen og på hemsen. • CAN SLEEP® er total indrettet med borde, stole, hylder, knager, spejl og med mulighed for opredning på en god madras. • Der er indlagt strøm for den monterede belysning, og køleskab udformet som en øldåse.

From concept to completion in 11 months. The 121 CAN SLEEP® was invented over a Friday beer in 2004 by Stig Andersen and Jonas “Pindhund” Hallberg and manufactured for use in Denmark’s most beautiful Festival 2005. CAN SLEEP ® was arranged as six-packs near the festival ground. The area had its own toilet and shower facilities. IKEA furnished all the cans with their stylish products. CAN SLEEP® was rented out through the Internet according to the principle >>first come first served<< and was gone in just 40 seconds. The novelty of CAN SLEEP® managed to be described in the major national newspapers, in the television news and has attracted great interest among Danish advertising agencies. Royal Unibrew (Denmark’s 2. largest brewery) had a monopoly of CAN SLEEP® in the first 5 years. Over time there have been many inquiries at home and abroad on Can Sleep and the rights thereto. Smukfest has the rights to the name and production of Can Sleep in the EU and the U.S. Facts: • 2,20 m (7.2 ft.) in diameter and 3,75 m (12.3 ft.) high with pugged sleeping platform with comfortable room for 2 persons • CAN SLEEP® is with lockable door, solid floor and sturdy ladder to the sleeping platform. The sleeping platform has a view of the sky from the roof window. Half of the roof can be opened. The walls are covered with foil in the living room and on the sleeping platform. • CAN SLEEP® is completely furnished with tables, chairs, shelves, hooks, mirror and with the possibility of an extra bed on a good mattress. • Power is installed for the lighting and the refrigerator shaped like a beer can.