“Det er mit mål at udvikle og stimulere fantasien, gøre op med plejer, udfordre det kendte og forfølge det unikke til konkrete målbare og ikke-målbare resultater.”

Om Ikke En Pind Aps

Bag virksomheden Ikke en Pind ApS står Jonas “Pindhund” Hallberg. Med succes har jeg skabt markante målbare eventtiltag for virksomheder og organisationer gennem de seneste 12 år. Bla. Milk City for Arla, Showroom for VILA, messestand for Billetlugen, mobil barer for Royal Unibrew og jeg har i mit virke som Kreativ TOP chef og bestyrelsesmedlem på Smukfest i Skanderborg stået bag idé og udvikling af beboelse i øl dåser CAN SLEEP, Horisontal Vestas vindmølle, interaktiv mobil Applikation, S-tog ombygget til bar, Russisk fly hentet hjem som oplevelses kulisse og meget mere.

Jeg har sideløbende stået bag kunstneriske tiltag som en gigantisk Fod af træ midt i Aarhus, projektet How Close We Are verdens største nål med Nåleøjet i Sydney og Spidsen i Aarhus som en del af Sculpture By The Sea, erstattet Havfruen med en trold på Langelinie og har stået som en af koordinatorerne bag ByiBy på ved Domkirken i Aarhus.
Jeg har løst opgaver for følgende: Billetlugen – Arla – Royal Unibrew – Samsung – Diageo – BT – Grundfos – Jyllands-Posten – Økologisk Landsforening – Elgiganten – Lego –  Johnson Controls – Vestas – Finansrådet – Aarhus Universitet – VILA – Alm. Brand – CELF – Danish Crown – Jyske BankTV – Tivoli Friheden – Tulip – OK a.m.b.a.

About Ikke En Pind Aps

Jonas “Pindhund” Hallberg is behind the company Ikke en Pind. I have successfully created significant measurable event initiatives for companies and organizations over the past 12 years. I.a. Milk City for Arla, Showroom for VILA, exhibition stand for Billetlugen, mobile bars for Royal Unibrew and I have in my work as creative TOP manager and committee member of Smukfest in Skanderborg been the initiator of the idea and development of housing in beer cans, CAN SLEEP, Horizontal Vestas wind turbine, interactive mobile application, train converted to bar, Russian aircraft brought home as experiential scenery and more.

I have concurrently been initiator of artistic activities as a giant foot made out of tree in the middle of Aarhus, the project How Close We Are the world’s largest needle with needle eye in Sydney and tip in Aarhus as part of the Sculpture By The Sea, replaced the mermaid with a troll on Langelinie and has emerged as one of the coordinators behind ByiBy at the Cathedral in Aarhus.

I have worked for the following: Billetlugen – Arla – Royal Unibrew – Samsung – Diageo – BT – Grundfos – Jyllands-Posten – Økologisk Landsforening – Elgiganten – Johnson Controls – Vestas – The Danish Bankers Association – Aarhus University – VILA – Alm. Brand – CELF – Danish Crown – Jyske BankTV – Tulip – OK a.m.b.a.

Mission: It is my personal goal to develop and stimulate imagination. Confront the usual, challenge the known, and pursue the unique for specific measureable and non-measurable results.