0

Gennemgange

0

siden sidste gennemgang

How Close We Are

How Close We Are er sikkert verdens allerstørste nål. Med hjælp fra en lang række gæve kvinder, mænd, børn og andet godtfolk blev den d. 29. september 2021 ”stukket” ned gennem græsplænen ved børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, og kom kort tid efter op igen på den anden side af Palle Juul-Jensens Boulevard ved indgangen til Trygfondens Familiehus. Det eneste, man i dag kan se af nålen, er nåleøjet, der rejser sig ca. 3,5 meter op over jordoverfladen i den ene ende og nålespidsen ca. 4,5 meter i den anden ende. Hele nålen er udført i den fineste panserstål bortset fra det yderste af nålespidsen, som er lavet af akryl – det gjorde det lidt nemmere at smyge sig uden om de mange store sten, der ligger ’hulter-til-bulter’ under overfladen. Grunden til at nålen er så stor er, at den skal give alle en ordentlig chance for at ’komme igennem nåleøjet’. Det betyder, at det ikke kun er en ’maxi-nål’ til skue alene, men også et værk man kan kravle igennem. Skulle du være i nabolaget og har du tid, lyst og det rette ‘kravletøj’ på, så giv det endeligt et forsøg. Det vil både tænde lys i nålespidsen og dit gennem-kravl vil blive registreret i den store nåleøjetæller. Er du nysgerrig efter at se, hvor mange der har kravlet igennem før dig, så kig blot på nummeret nedenfor.

Nåløjet i Perth, Australien

Nålspidsen i Skåde Bakker

LIDT HISTORIE

En nål bliver til

Ideen til værket How Close We Are blev født i efteråret 2010, hvor Aarhus for anden gang forberedte sig på at afholde Sculptures by the Sea-udstilling langs Strandvejen syd for Tangkrogen. Her skrev en lokal journalist, at kun 63 ud af 361 kunstnere formåede at ’komme igennem nåleøjet’. Den eksklusivisme inspirerede Jonas ’Pindhund’ Hallberg til at producere et nåleøje så stort, at ‘alle’ kunne kravle igennem og ikke mindst inviterede folk til at gøre det. På få dage lykkedes det, med støtte fra både private bidragsydere og lokale virksomheder, at samle finansiering, så nåleøjet kunne produceres, inden åbningen af Sculptures by the Sea Aarhus i sommeren 2011. 

 

Den formelle ansøgningsfrist for optagelse på udstillingen var for længst overskredet, så en officiel adgang til udstillingsområdet var ikke mulig. I nattens mulm og mørke – få timer før den officielle åbning af udstillingen d. 2. juni 2011 – blev nålen derfor bragt til Strandvejen, hvor den med udtalt diskretion og akurresse blev placeret i skøn samklang med de øvrige værker. Her opnåede den kortvarigt udstillingsstatus, indtil en opmærksom medarbejder anede uråd. Værket blev derefter fjernet og sat i midlertidig karantæne. En venlig nabo til udstillingsområdet tilbød dog beredvilligt at stille sin private grund til rådighed, og nåleøjet formåede dermed alligevel at indgå uofficielt som del af udstillingens skulptur-rute. Interessen for værket fra udstillingens internationale ledelse blev dog vakt, og en opfordring til at ansøge om deltagelse i den australske Sculptures by the Sea blev overdraget til Hallberg og co.  

Strandvejen Århus

Strandvejen Århus

Sculptures by the Sea

Med denne opfordring blev konceptet gentænkt. Resultatet heraf blev at tilføje en nålespids til nåleøjet og forbinde de to dele via sensorer og sammenkoblende elektronik. Nålespidsen bragte en ny dimension til værket, så den ikke blot udtrykte inklusion men ligeledes forbundenhed – konkret mellem Danmark og Australien – men også en generel global forbundenhed. Et nyt værk kaldte på et nyt navn og qua den globale forbundenhed blev det givet navnet ”How Close We Are”. I efteråret 2011 blev der søgt om optagelse på næste Sculptures by the Sea-udstilling på Bondi Beach ved Sydney i 2012. Her blev værket kort efter optaget og udstillet i efteråret 2012, og det samme igen på Sculptures by the Sea Cottesloe i foråret 2013.  

Sculptures by the Sea

“How close we are” - retur til DK 

Siden efteråret 2013 har nåleøjet levet et ‘stille’ liv på Gomboc Gallery, Vest Australiens største offentlige skulpturpark. Efter en diskret eksistens i flere år under sydlige himmelstrøg blev det i 2019 besluttet at bringe nåleøjet tilbage til Danmark og få det samlede værk og dets symbolik revitaliseret igen i den by, hvor det i sin tid blev til. Som en af Østjyllands største og vigtigste institutioner med opgave at hjælpe og give håb til tusindvis af mennesker dagligt, var det et stort ønske, at How Close We Are skulle starte et nyt (og sit sidste) kapitel på Aarhus Universitetshospital. På den baggrund blev der i efteråret 2019 taget kontakt til Aarhus Universitetshospital med tilbud om at modtage værket som en donation fra værkets ejerkreds, mod at hospitalet ville opstille og placere det til glæde og gavn for både patienter, gæster og medarbejdere. I slutningen af 2019 besluttede hospitalsledelsen og et enigt kunstudvalg at takke ja til værket og foreslog visionært, at det blev opstillet på sin nuværende placering – mellem hospitalets børneafdeling og Trygfondens Familiehus. 

Til finansiering af hjemtransport af nåleøjet fra Australien og klargøring af både nåleøje og nålespids modtog projektet taknemmeligt en generøs donation fra Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond.  

“How close we are” - retur til DK 

Placering af værk

How Close We Are er placeret i hver sin ende af en forbindelsessti mellem børneafdelingen og Trygfondens Familiehus. Nålespidsen er placeret, så den kan ses både fra nåleøjet og det fælles opholdsrum i familiehuset. Kravler en person igennem nåleøjet (som fx et barn der er på vej retur til børneafdelingen fra et besøg i familiehuset), sendes et lille hilsende glimt til forbipasserende på Palle Juul-Jensens Boulevard (eller til familie og venner i familiehuset). How Close We Are bliver således ikke blot et værk til leg og til håb. Det skaber med denne placering en symbolsk forbundenhed mellem familier og patienter og mellem børneafdelingen og Trygfondens Familiehus.  

 

 

 

Dele af ejerkredsen bag donationen, har et stort engagement og hjerte i Givisme foreningen. Læs mere her: https://givisme.dk/